Klubová Výstava Briardů a Selectionné – Konopáč (CZ) 29-30.04.2023

Klubová Výstava Briardů 2023

Sędzia: Wener Griepenkerl (DE)

Klasa: Championów

Lokata: 2 dosk, res.CAC=CAC

Selectionné 2023

Sędziowie eksterieru: Werner Griepenkerl (DE), Ulrike Theumer (DE)

Sędzia testów psychicznych: Petra Čapková (CZ)

Test psychiczny: zaliczony 19/20pkt

Eksterier: zaliczony

Selekcja: nie